mezinárodní vědecká a vzdělávací soutěž Quarry Life Award

V těžebních prostorech vzniká široké spektrum stanovišť a nových krajinných tvarů. Jako přední výrobce cementu a kameniva cítí společnost HeidelbergCement potřebu zachování biodiverzity, která se rozvíjí jak při těžbě, tak i po jejím skončení. Proto vyhlásila v září 2011 mezinárodní vědeckou a vzdělávací soutěž „Quarry Life Award”, které se účastní 16 zemí světa. V České republice jsou její součástí lomy a pískovny společností Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a Českomoravský štěrk, a.s.

logo cmcement logo cmsterk

Cílem soutěže je přispět k ochraně a podpoře biodiverzity lomů a pískoven a posílit povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor a přispívat tak k další ochraně a podpoře biodiverzity.

Účastnit se mohou studenti a výzkumní pracovníci. Jejich úkolem je vytvořit projekt na podporu ekologie a biodiverzity v těžebních prostorech. Návrhy musí být odevzdány prostřednictvím webových stránek Quarry Life Award do 17. února 2012.

banner Qarry Life Award

Autorům pěti nejzajímavějších projektů budou v období od března do září 2012 zpřístupněny vybrané lomy a pískovny společností Českomoravský cement a Českomoravský štěrk pro realizaci výzkumů. Vybrané projekty budou podpořeny částkou 11.000 Kč jako příspěvek na pokrytí nákladů na výzkum.

V listopadu 2012 vybere odborná porota tři výherce z každé země a následně tři celosvětové výherce.

  • Ceny pro národní vítěze budou uděleny ve výši 1 500 eur, 3 000 eur a 5 000 eur
  • Ceny pro celosvětové vítěze budou uděleny ve výši 10 000 eur, 20 000 eur a 30 000 eur

Slavnostní předání cen proběhne v listopadu a prosinci 2012.

Bližší informace o soutěži naleznete na internetových stránkách www.quarrylifeaward.cz

 

!! ke stažení: LETÁK a LOGO !!

logo Quarry life Award